Diagnostikk og behandling av infraksjoner samt oppbygging etter endodontisk behandling

 

Diagnostiske hjelpemidler
Når er tannen tapt?
Når må den endobehandles?
En seanse eller to seanser?
Oppbygging av tann før endo der dette er nødvendig, materialvalg og teknikker
God koronal forsegling over guttaperka
Fyllingsteknikk ved behandling av infraksjoner
Toppfylling og gjenoppbygging etter endo, materialvalg og teknikker

 

Kurset inneholder en hands-on del, hvor kursdeltakerne får testet teorien i praksis!

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo Endodontisenter, Sørkedalsveien 10b, 0369 Oslo

Dato: 19. september 2019

Tid: 17.00 - 20.30

Målgruppe: Tannleger

Pris: 1 495,- 

Inkluderer: Enkel bevertning 

Påmeldingsfrist: 1. september 2019

 

NB! Begrenset antall plasser!

 
 
 

Påmeldingsskjema

Diagnostikk og behandling av infraksjoner samt oppbygging etter endodontisk behandling, Oslo, 19. september

Påmelding: