Diagnostikk og behandling av infraksjoner

samt oppbygging etter endodontisk behandling

 • Diagnostiske hjelpemidler
 • Når er tannen tapt?
 • Når må den endobehandles?
 • En seanse eller to seanser?
 • Oppbygging av tann før endo der dette er nødvendig, materialvalg og teknikker
 • God koronal forsegling over guttaperka
 • Fyllingsteknikk ved behandling av infraksjoner
 • Toppfylling og gjenoppbygging etter endo, materialvalg og teknikker

 

Påmelding

Hvordan rekonstruere bitt?

med nye resistente og estetiske materialer

 • Funksjonelt-estetisk behandlingsmetoder
 • Bitt heving med direkte kompositter
 • Direkte fyllinger for å løse foreløpige estetiske problemer 
 • Endelig rehabilitering ved hjelp av ultramoderne dentalmaterialer
 • Hands-on 

 

Påmelding

Klasse II kompositteknikk

holdbar, estetisk og effektiv kompositteknikk

 • Hvilken betydning har preparasjonen/preparasjonsteknikken?
 • Bonding – finnes det en ”golden standard” blant de mange variantene på markedet i dag?
 • Seksjonsmatrisesystem – hvorfor, når og hvor skal de benyttes?
 • Hvilke ulike matriser bruker man klinisk i dag, og hvordan fungerer de?
 • Estetisk oppbygging av kompositt for minimal okklusal justering.
 • Hvilken rolle kan typen fyllingsmateriale spille, og er bulk-fill kompositt noen ganger et alternativ?
 • Puss og polering – et enkelt system og protokoll.

 

Påmelding

Style Italiano

Fast & Easy - Estetisk komposittoppbygging i 2 lag

Arbeidskurset vil illustrere egenskapene og bruken av kompositt på denne måten. Steg for steg prosedyrer vil gjennomgås teoretisk og i praksis. Deltakerne vil lære å mestre en forutsigbar fremgangsmåte med enkle midler, hovedvekt på anteriore restaureringer og kliniske eksempler på posteriort bruk.

 

 

Påmelding