Hvordan bruke herdelampen korrekt?

Herdelampen blir brukt flere ganger daglig på enhver klinikk, men blir den brukt korrekt? Les Dr. Dan Fischer`s tips for tannlegekontorer.


For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende polymerisering må man gjøre to ting riktig:

  1. Lampen må håndteres rett.
     
  2. Man må velge rett lampe.

Bare når begge disse kriteriene er oppfylt, får vi et resultat som stemmer.

 

Punkt 1 - rett håndtering

Før man starter, bør man kontrollere at lampen er i topp stand. Det vil si at man kontrollerer at det ikke sitter komposittrester fast på lysutgangen, og at lampen fungerer forskriftsmessig.

Plassering

  • Plasseringen av lysutgangen er veldig viktig for å kunne utnytte hele lysstyrken til polymeriseringen. Plasser lyslederen så tett på fyllingsmaterialet/kaviteten som mulig og parallelt med overflaten for å unngå energitap.
  • Stabiliser lysutgangen ved å holde fingeren på siden av den, og observer den nøye under polymeriseringen.
  • Hold godt øye med operasjonsområdet. Bruk oransje vernebriller i stedet for å kikke vekk pga. lyset (helst briller til både tannlege, pasient og assistent), det er viktig å kunne holde godt øye med operasjonsområdet under hele behandlingen.

Hvor lenge skal man polymerisere?

Det avhenger av lampens effekt og de krav kompositten stiller. Hvis man f.eks. ønsker å oppnå en energi på 15 joule, kan man med en lampe på 1000 mW utføre følgende beregning:

15 sek x 1000 mW/cm² = 15 000 mJ (millijoule) = 15 joule.

Den appliserte energien er et produkt av tid og lampens effekt i mW. - For å legge inn en sikkerhetsmargin, ville jeg nok i tilfellet ovenfor likevel lysherde i 20 sek., forklarer Dr. Fischer.

Varmeutvikling

En lampe med høy effekt, selv om den er utstyrt med lysdioder, produserer en viss varme. Studier har vist at det kan true frem rød gingiva. Dr. Fisher mener at man derfor bør unngå å bestråle dette område, eller holde bestrålingen så kort som mulig. Han anbefaler heller bruke flere kortere herdeintervaller enn en lang belysningstid. Det skal ikke mer til enn noen få sekunders pause mellom belysningssyklusene for å unngå for stor oppvarming.

 

Punkt 2 - Rett lampe

- Her tenker man naturligvis i første omgang på den lysstyrken en slik lampe avgir.
Vår avdeling for produktutvikling har under utviklingen av våre VALO-lamper sørget for at effekten stemmer, sier Dr. Fischer. VALO har tre moduser med 1000, 1400 eller 3200 mW/cm² og imøtekommer dermed ulike krav som ulike materialer stiller, men imøtekommer også brukerens ønsker. En herdelampe kan imidlertid bare settes til universell bruk dersom den har et bredspektret lys som også dekker lave bølgelengder og ikke bare kamferkinonområdet, for mange kompositter krever dette, uten at dette er kjent. VALO-hodet er utstyrt med fire LED-brikker på tre bølgelengder og tilbyr et område fra 395-480 nm.

- Lyset som kommer ut bør være fokusert og homogent:
Fokusert for at lite effekt skal gå tapt når polymeriseringen må finne sted med noen mm avstand. Homogent fordi hele komposittoverflaten bør motta lys med samme lyskvalitet. En spesial-linse på VALO sørger for dette, forklarer Dr. Fischer.

VALO-lampenes hoveddel er laget av massivt aluminium med et eloksert og ripefast belegg. Metallet fungerer også som varmeavleder, slik at bruk av kjølevifte blir overflødig.

Kilde: Ultradent