Hvordan velge miljøvennlig?

Se etter miljømerkede produkter 

 

Svanemerket
Redd verden. Litt hver dag.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Målet med Svanemerket er at forbruk og 
produksjon skal belaste miljøet mindre. Når vi fastsetter kravene våre, vurderer vi derfor hele 
livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering.

Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og 
reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus.

 

EU Ecolabel / Blomsten

EU Ecolabel - ofte kalt ”Blomsten” – er EUs miljømerke. Opprettet av EU-kommisjonen i 1992.

EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene 
tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

I dag har rundt 40 000 produkter og tjenester EU Ecolabel, alt fra barneklær til elektronisk utstyr. Det er en 
pålitelig label som identifiserer produkter og tjenester som har en redusert miljøpåvirkning: Verifisert av 
uavhengige eksperter. Strenge kriterier med over 30 kategorier av produkter og tjenester som oppdateres regelmessig. Hele produktets livssyklus vurderes, fra produksjon til resirkulering/avfall. Forbrukerens helse og 
ansvarlig produksjon garanteres. Ingen kompromisser i forhold til produktets kvalitet.

EU Ecolabel promoterer Europa sin utvikling mot en sirkulær økonomi, der materialer fortsetter i en ”loop”, slik at nye produkter begynner der de gamle slutter. Dette påvirker produsenter til å lage produkter som: Promotrerer grønn innovasjon og bærekraftige industrier, generer mindre avfall og CO2 i produksjonen og ved bruk, bruker energi, vann og råmaterialer på en bedre måte, varer lenger og er lette å reparere, og er lettere å resirkulere

Se etter EU blomsten neste gang du handler!

 

Grønt punkt

Krav om material -og energigjenvinning av emballasje er regulert i bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Materialselskapene rapporterer til Klima- og forurensningsdirektoratet årlig.