Hvorfor kildesortere?

Avfallet du sorterer er råvarer som kan brukes på nytt, noe som gjør det svært mye mer klimavennlig enn å utvinne nye råvarer. Det handler om gjenvinning og utnyttelse av de ressursene vi allerede har tatt i bruk.

Status

Hvert år kaster vi 426 tonn husholdningsavfall per innbygger. Til tross for at vi kildesorterer, produserer vi like mye avfall som før. Hele to tredjedeler av søpla vår gå i dag til restavfall, her er en oversikt fra Mepex som viser hva vi i snitt kaster i restavfallet: 
 
 • 46 kilo matavfall
 • 14,5 kilo plastemballasje
 • 11,5 kilo papp og papir
 • 7,6 kilo tekstiler
 • 7,5 kilo glass- og metallemballasje
 • 1,3 kilo EE-avfall
 • 0,5 kilo farlig avfall
 • 0,4 kilo pant

 


Fakta

 •  Alt som kildesorteres gjenvinnes, og råvarene som kommer ut brukes på noe nytt, så vi kan hente ut mindre av klodens ressurser når vi skal lage nye ting. 
 • Plast blir til ny plast, panteflasker blir til nye panteflasker, papir blir til nytt papir, og metall blir til nye metallprodukter. Klær og tekstiler selges i bruktbutikker, eller sendes til fabrikker som lager nye produkter av dem. 
 • Tomme syltetøyglass og hermetikkbokser kan bli nye produkter i hundrevis av år fremover, det vil si, så sant du husker å sortere dem. 
 • Det som sorteres brennes ikke, men det som havner i restavfallet blir brent, og energigjenvunnet. 
 

 

Hvordan skal vi kildesortere riktig? 

 
Her er en liten guide på noen velkjente produkter. 
 

På klinikken

 
Engangshansker/gummihansker
Restavfall? JA
 
Drikkebeger i papp
Restavfall? JA
 
Plastbeger
Restavfall? Nei
Sorteres som plastemballasje. 
 

Generelt

 
Tekstiler
Restavfall? NEI 
Selv om tekstilene dine kanskje er for slitte til å gis bort, blir likevel stoffet og materialene gjenbrukt! Tekstilene som ikke kan selges videre brukes for eksempel til isolasjonsmatter og tråd. 
 
Småelektriske artikler 
Restavfall? NEI 
Visste du at bare én teskje med kvikksølv er nok til å forurense en middels stor innsjø? 
Anlegg som er laget for å håndtere restavfall er ikke laget for å håndtere store menger miljøgifter. Derfor er det viktig at produkter som går på strøm eller batteri ikke havner i restavfallet. 
 
Papp, papir, eller plast? 
Restavfall? NEI 
Gavepapir, magasiner og melkekartonger havner fort i feil søppelkasse. 
Glanset gavepapir inneholder fargestoffer og miljøgifter, og kan dermet ikke gjenvinnes som nytt papir eller brennes, derfor må det kastes i restavfall. 
Melkekartonger, magasiner og ukeblader sorteres som papir. 
 
Glass, metall, makrellboks?
Restavfall? NEI 
Glass og metall er veldig verdifullt, årsaken til dette er at de kan smeltes om i det uendelige, uten at det går utover kvaliteten. Når du leverer glass og metall til gjenvinning, tar du vare på ressursene og unngår unødvendige klimagassutslipp. 
 • Metall, jern, keramikk, porselen, steintøy og krystall skal ikke sorteres med glass og metall. 
 • Emballasjen må skylles og tømmes før den leveres til gjenvinning. 
 • Knuste glass skal ikke leveres til gjenvinning. Pakk dem inn i noe som gjør at man ikke skjærer seg, og kast det i restavfallet. 
 
Plastemballasje
Restavfall? NEI 

Ja takk
 • Plastflasker og plastkanner
 • Plastfolie
 • Plastposer
 • Plastbegre som yoghurtbeger og rømmebeger
 • Blomsterpotter og -brett i plast
 • Plastbrett for matvarer (kylling, kjøttdeig og lignende)
 • Plastemballasje for elektriske og elektroniske produkter

Nei takk

 • Tilgriset plastemballasje
 • Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall
 • Potetgull og kaffeposer som er sammensatt av av plast og metall, eller plast og papir
 • Plast som ikke er emballasje, som leker, hageslanger, presenninger, hagemøbler og juletrær
 • Isopor (EPS)
 • Skumgummi
 • Kontaktlinser
 • Pillebrett
 • Tannbørste

 

 
Kilde: 
www.klardag.no   
www.sortere.no