Ny forskning på ACTIVA

Det har nylig kommet ut en klinisk forskning på ACTIVA BioACTIVE Restorative.

Resultater fra studien viser at når bonding ikke benyttes øker risikoen for at restaureringer i noen tilfeller ikke får nok binding, og man kan få lekkasje mellom materialet og tannen. Hovedsakelig gir dette symptomer som blant annet postoperative smerter.

Den varierende bindestyrken kan komme av flere variabler. Så som ulike preparasjonstyper, forskjellige arbeidsteknikker mm.

Produsenten Pulpdent har oppdatert bruksanvisning, som medfølger produktet, hvor de oppfordrer til å benytte bonding for å unngå slike avvik.

Bonding bidrar til å øke den initiale bindestyrke, og kan derfor motvirke symptomer relatert til blant annet krympningstress i materialet/tilknytning til tannen – som er hovedårsaken til problemene i aktuelle studie.

Adhesive hindrer ikke remineraliseringsfunksjonen og anbefales altså ved bruk av ACTIVA.

Har du ytterligere spørsmål ta gjerne kontakt med en av våre kundekonsulenter.