NYHET! Elyte Desinfeksjon

Bruksoppløsning for desinfeksjon av overflater
– effektiv mot bakterier, virus og sopp


Elyte Desinfeksjon er et alkoholfritt og ikke brennbart desinfeksjonsmiddel til desinfeksjon av overflater. Virkestoffet er hypoklorsyre, og dette utvikles gjennom elektrolyse av rent vann og salt. Elyte desinfeksjon reduserer 99.999% av mikroorganismer som bakterier, virus og sopp (inkludert Covid-19 og Norovirus) i løpet av 1 minutt.


Hypoklorsyre brytes ned når det kommer i kontakt med organisk stoff og går tilbake til ingrediensene  den er laget av, salt og vann. Produktet etterlater ingen reststoff og bidrar dermed ikke til utvikling  
av multiresistente organismer.


Stoffet, aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre, er registrert  i ECHA for produkttype (PT) 2, 3, 4 og 5, og er omfattet  av overgangsordningene i artikkel 89 (2). Anolyte er deklarert i det norske produktregisteret med  deklarasjonsnummer 633972.


For overflater

 • Enkel desinfeksjon av hele klinikken
 • Alkoholfritt og ikke-brennbart. Tryggere å transportere og oppbevare
 • Effektiv mot virus, bakterier og sopp inkludert Covid-19 og Norovirus
 • Raskt, skånsomt og sikkert
 • Kun 1 minutt virketid
 • 100 % dekkende ved bruk av fogger
 • Godkjent av Statens Legemiddelverk

 

Velegnet til desinfeksjon av overflater for:

 • Helseinstitusjoner (inkl. tannlegekontorer og klinikker)
 • Renholdsselskaper
 • Skoler og barnehager
 • Butikker
 • Offentlige kontorer
 • Industri
 • Hotell og storhusholdninger
 • Idrettsanlegg

 

Produktet er dokumentert effektivt mot alle typer virus, bakterier og sopp definert etter standardene:
EN14476:2013 + A2: 2019, inkludert alle koronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) og Murine norovirus . 
EN13727 kvantitativ test for å evaluere bakteriedrepende aktivitet. EN13624 kvantitativ test for å evaluere soppdrepende aktivitet.

 

     Se video av fogging her 

Obs! Det anbefales bruk av munnbind ved fogging!


 

Dokumenter

Hypochlorous+Acid++COVID+Review

Antiviral Test 2019 
 


 LIC Scadenta er eneforhandler av Anolyte innen dental!
 Kontakt din distriktsrepresentant eller vårt ordrekontor for mer info!