Samfunnsansvar

Vi i LIC Scadenta tar samfunnsansvar på alvor og våre produkter skal være så optimale for miljøet, tannlegen og pasienten som mulig.


 

LIC Scadenta er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift!

I september 2011 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn, som er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Det innebærer at vi må oppfylle en rekke krav som stilles til bedriften i forhold til miljøet.

Vi har gjennomgått en miljøanalyse som har ført til forbedrede og nye rutiner innenfor arbeidsmiljø, internkontroll-HMS, energiforbruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte bedrift.

Vi velger også produkter som tilfredsstiller krav til miljøet. Dette gjør at du som kunde 
alltid kan velge mellom en rekke miljøvennlige produkter hos oss. Det blir bedre for miljøet, 
for oss og for våre kunder.

Les mer her!


 

Vi støtter Tannhelse uten grenser

 

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tannhelsetilbud. En gruppe frivillig tannhelsepersonell reiser og hjelper dem som har størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse tilhørighet. De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse.

LIC Scadenta donerer en fast sum til veldedig arbeid, som julegave til våre kunder hvert år. Vi har valgt å støtte Tannhelse uten grenser med disse midlene.

Tidligere har donasjonen gått til Team Rynkeby og Barnekreftforeningen.