Salg og leveringsbetingelser

Priser: Alle priser i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Når du er logget inn i vår nettbutikk vises priser fratrukket din rabatt.

Leveringsbetingelser: Vi sender alle ordre så raskt som mulig, og bestillinger som mottas før kl. 10.30, sendes samme dag. Restordre noteres og ettersendes automatisk så snart vi mottar varene fra leverandør.

Frakt: Frakt tilkommer og beregnes ut fra vekt. Restordre ettersendes fraktfritt.

Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager. Har du mottatt kreditnota må du selv trekke dette fra fakturabeløpet ved neste betaling.

Ved avtale om generalnota er betalingsbetingelsene fri måned + 20 dager. Kreditnota vil komme som fratrekk på generalnotaen.

Etter forfall beregnes 12 % rente p.a.  LIC Scadenta har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Det vises til panteloven §§ 3-14 og 3-22.

Garanti: Det gis normalt 12 måneder garanti på småutstyr, ved forskriftsmessig bruk. Fakturaen gjelder som garantiseddel. Kopi av denne skal medfølge varer ved reklamasjon.

Reklamasjoner: Ved tap eller skade på varesendingen ved mottak, skal mottaker umiddelbart reklamere. Ved øvrige reklamasjoner, som feillevering, feil pris eller lignende skal reklamasjonen alltid skje innen 7 dager. 

Retur: All retur må være forhåndsavtalt, og alltid skje innen 20 dager fra fakturadato. Fakturakopi samt en årsak til retur, skal følge returvarene. Varene må returneres i uåpnet og uskadd originalforpakning, den må ikke være skrevet på, teipet på eller av andre grunner gjort mindre salgbar. Kun varer som er kjøpt hos LIC Scadenta vil bli kreditert. Kreditnota utstedes ved mottak av den returnerte vare. Spesialbestilte varer tas ikke i retur uten bekreftet avtale om dette.

Endring av salgsbetingelser: LIC Scadenta forbeholder seg retten til å kunne endre sine salgs- og leveringsbetingelser løpende. 


Tvister: Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i anledning leveranse av produkter fra 
LIC Scadenta skal avgjøres etter norsk rett.