Historikk

InterDental ble startet i 1999.
 

I 2009 ble firmaet kjøpt opp av LIC Scadenta for å
kunne tilby tannteknikk i tillegg til forbruksvarer.

 

Senere ble også Dental Cermics kjøpt opp, 2016, for å kunne
møte dagens digitale løsninger, og samtidig få med den viktige
kompetansen og erfaringen Dental Ceramics har opparbeidet
seg på digitale løsninger.