Liming av brackets og retainer

Liming av brackets og retainer
 
Bondinger, både lysherdende og selvherdende kompositter fra
www.relianceorthodontics.com/
 
Glassionomer for brackets - Fuji Ortho fra GC
 
For retainerliming har vi Clearfil Majesty ES flow fra
www.kuraray-dental.eu/en  
 
og Tetric EvoFlow fra Ivoclar Vivadent 
 
Sementering av bånd
Selvherdende glassionomer fra Reliance Orthodontic og Fuji Ortho fra GC
 

Tilbake til hovedsiden for kjeveortopedi