Kursinformasjon

I samarbeid med våre leverandører holder vi i LIC Scadenta ofte kurs som går ut til alle
faggruppene på klinikken. På denne siden har du full oversikt over hvilke kurs/webinarer
vi og våre leverandører har fremover, du kan også klikke deg inn, lese mer, og melde deg på!  

 

K U R S   O G   W E B I N A R E R   -   L I C   S C A D E N T A


 

Online Live Event with Dr. Sahide Choonara

Webinar 03.06-22
Meld deg på webinar med Dr. Sahide Choonara

Orthodontic finishing techniques and experiences


 

Velkommen til IBIZA!

Ibiza 29.09-01.10
Meld deg på spennende kurs på IBIZA!

The Two Souls Of Aligners


 

Kursinformasjon

KURS OG WEBINARER LEVERANDØRSIDER  

E-LEARNING CONCEPT - Royalty-free E-Learning Stock Photo

Klikk på leverandørene nedenfor for å se hvilke webinarer og kurs som tilbys. 

 

 

 

K J E V E O R T O P E D I