Kursinformasjon

I samarbeid med våre leverandører holder vi i LIC Scadenta ofte kurs som går ut til alle
faggruppene på klinikken. På denne siden har du full oversikt over hvilke kurs/webinarer
våre leverandører har fremover, du kan også klikke deg inn, lese mer, og melde deg på!  

 

N E T T B A S E R T E   K U R S   O G   W E B I N A R E R 

Kursinformasjon

KURS OG WEBINARER LEVERANDØRSIDER  

E-LEARNING CONCEPT - Royalty-free E-Learning Stock Photo

Klikk på leverandørene nedenfor for å se hvilke webinarer og kurs som tilbys.