Kursinformasjon

I samarbeid med våre leverandører holder vi i LIC Scadenta ofte kurs som går ut til alle
faggruppene på klinikken. På denne siden har du full oversikt over hvilke kurs/webinarer
vi og våre leverandører har fremover, du kan også klikke deg inn, lese mer, og melde deg på!  

 

K U R S   O G   W E B I N A R E R   -   L I C   S C A D E N T A

F O R E S T A D E N T   C L I N I C A L   C O U R S E  -  M I L A N O
 
 
 
2D LINGUAL ORTHODONTIC TECHNIQUE
1-2 april 2022 - Milano


 

Kursinformasjon

KURS OG WEBINARER LEVERANDØRSIDER  

E-LEARNING CONCEPT - Royalty-free E-Learning Stock Photo

Klikk på leverandørene nedenfor for å se hvilke webinarer og kurs som tilbys.