Antibac overflatedesinfeksjon - Nå CE-merket

25.11.2022

Visste du at hele tannlegestolen er klassifisert som medisinteknisk utstyr og må desinfiseres med CE-merkede desinfeksjonsprodukter?

 

All overflatedesinfeksjon skal være CE-merket. Gjennom å velge CE-merkede Antibac og Kiilto Pro produkter for rengjøring og desinfeksjon kan du være sikker på å oppfylle gjeldende EU-lovgivning.

 

  • CE-merkede produkter er grundig testet for å sikre at de er i samsvar med europeiske helse-, sikkerhets- og miljøkrav. CE-merket skal være synlig på produktet og kan kun anbefales til den bruken det er beregnet og godkjent for.

 

  • Det finnes fire ulike risikoklasser, hvilke nivåbestemmelser for risikohåndtering og sikkerhet. I høyeste risikoklassen (III) finnes produkter som pacemakere og implantater. I klasse IIa og IIb finnes for eksempel desinfeksjonsprodukter for medisinteknisk utstyr. Klasse I, som har den laveste risikoen, inkluderer blant annet produkter for instrumentrengjøring.

 

  • Det firesirede nummeret under CE-merket innebærer at produktene har blitt gransket av et meldt organ og derfor tilhører de høyere risikoklasser (IIa, IIb eller III).

 

Les mer på Antibac sine sider.