Vi ser vår betydning og tar det på alvor

Samfunnsansvar

 

Vi i LIC Scadenta bryr oss om miljøet, og jobber hver dag 
for å finne gode miljøvennlige alternativer til kundene våre. 

Ved å være miljøbevisste sparer vi miljøet for skadelig avfall, og er med på å bygge en bærekraftig verden sammen. Markedet er fortsatt i oppstartsfasen med miljøvennlige produkter, og vi gleder oss til fortsettelsen! 

For at våre kunder skal få miljøvennlige produkter, bruker vi nå mye tid på å undersøke hvor og hvem som nå kan gi oss de beste miljøvennlige alternativene. Vi tenker både på produksjonsmetode, materialer og leveranse. 

Vi har også et eget produktsortiment hvor du nå kan finne alle våre miljøvennlige produkter! 

 

 

LIC Scadenta

Sertifisert Miljøfyrtårn bedrift

I september 2011 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn, som er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Det innebærer at vi må oppfylle en rekke krav som stilles til bedriften i forhold til miljøet.

Vi har gjennomgått en miljøanalyse som har ført til forbedrede og nye rutiner innenfor arbeidsmiljø, internkontroll-HMS, energiforbruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte bedrift.

Vi velger også produkter som tilfredsstiller krav til miljøet. Dette gjør at du som kunde alltid kan velge mellom en rekke miljøvennlige produkter hos oss. Det blir bedre for miljøet, for oss og for våre kunder.

Se vår innrapportering her.

 

Vi støtter

Tannhelse Uten Grenser

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tannhelsetilbud.

En gruppe frivillig tannhelsepersonell reiser rundt i verden og hjelper dem som har størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse tilhørighet.

De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse.

LIC Scadenta donerer brukt utstyr som forsatt har levetid igjen, overskuddlager med mer til Tannhelse Uten Grenser.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven §4.

Grunnleggende menneskerettigheter.  I vårt interne regelverk er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILOs konvensjoner nr. 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.

Vi har utarbeidet Etiske retningslinjer for handel og menneskerettigheter. Denne kan leveres ved forespørsel.

 

Organisering

LIC Scadenta AS er et salgsselskap i dentalbransjen. Vi er organisert i 3 avdelinger; salg av dentale forbruksvarer, salg av kjeveortopediske produkter og tannteknisk laboratorium. Vårt marked er Norge.

Arbeidet med åpenhetsloven styres av vårt konsern Lifco AB`s Code of Coduct. 

 

Herunder Lifco AB`s

Miljøpolitikk

Arbeidsliv

 

Når det gjelder rutiner for varsling og klage etterlever vi Lifco AB`s Whistleblower Policy

 

Aktsomhetsvurdering

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber selskapet bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser. Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, redusere eller stanse negative påvirkninger/skader. Selskapet har påbegynt aktsomhetsvurderinger.

 

Avdekkede konsekvenser

Vi sender ut spørreskjema til våre største leverandører for å avdekke mulige negative konsekvenser. Pr. nå er det ikke avdekket slike konsekvenser.

 

Risiko for negative konsekvenser

Alle våre leverandører og underleverandører må signere på at de aksepterer og etterlever vår Code of Conduct. Majoriteten av våre vareleveranser fra land som er utsatt for risiki for brudd på grunnleggende menneskerettigheter kommer fra et søsterselskap, som også er underlagt Lifco AB`s Code of Conduct og øvrige retningslinjer. Det gjennomføres hyppige uanmeldte fabrikkbesøk, hvor både ledelsen og arbeidere intervjues for å avdekke mulige brudd (audits). Det er utarbeidet spesifikke undersøkelser for henholdsvis Malaysia og Kina. 

 

Tiltak for å stanse og bøte på negative konsekvenser

Vi har nulltoleranse for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom slike forhold oppdages gis leverandøren ultimatum om å rette opp i forholdene innen en rimelig frist eller å miste alle leveranser til oss.

 

Les hele Åpenhetsloven på Lovdata.

 

Ved å trykke på "Godkjenn alle" så gir du tillatelse til at vi kan bruke informasjonskapsler som optimaliserer og forbedrer din brukeropplevelse.